Historie sboru

Český akademický sbor | Brno (ČAS) je prominentním reprezentantem akademického sborového zpěvu v České republice. Do hudebního dění vstoupil v roce 2004.

Za dvacet let intenzivní činnosti vyrostl ČAS do tělesa mimořádných uměleckých kvalit, proto se dnes řadí k nejlepším evropským souborům svého druhu. Jedinečný technický arzenál, kultivovanost projevu, ideální zvuková a barevná rovnováha hlasových skupin, ale i interpretační pohotovost, spolehlivost a příkladná umělecká disciplína se promítají do suverénních výkonů, plných tvořivého napětí, které při vzájemné spolupráci ocenili mnozí renomovaní dirigenti a sbormistři.

Sbor čítající na sedmdesát zpěváků (SATB) z řad studentů a absolventů všech brněnských univerzit se mimo interpretaci klasické sborové literatury prezentuje také jako těleso kantátového či oratorního typu, neboť s nadšením přijal několik nabídek ke spolupráci s profesionálními orchestry a institucemi (Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno, Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR), Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonie Pardubice, Moravská filharmonie Olomouc, Štátna filharmónia Košice, Der Leipziger Universitätsorrchester aj.).

Zcela mimořádnou spolupráci uskutečňuje ČAS s Národním divadlem Brno a to v operních představeních Bohuslava Martinů – Hry o Marii (od sezóny 2014/2015), v soudobé operní inscenaci finské skladatelky Kaija Saariaho – Láska na dálku (sezóny 2017 – 2019), v soudobé operní inscenaci Marka Ivanoviće – Monument (sezóny 2019 – 2021), a také v operním představení Bohuslava Martinů – Řecké pašije (sezóny 2019 – 2024).

Příjemným zpestřením ze světa tzv. vážné hudby jsou projekty, kdy se ČAS podílí na produkci koncertů hvězd nonartificiální hudby (MANOWAR, Tarja Turunen, Mike Terrana, SABATON ad.). Příležitostně je ČAS využíván i k natáčení filmové a scénické hudby společně se symfonickými orchestry a předními sólisty.

Dirigentem a sbormistrem Českého akademického sboru | Brno je od samotného založení Michal Vajda. Vystudoval konzervatoř v Kroměříži a JAMU v Brně (hra na varhany, duchovní hudba, dirigování). Dirigentské činnosti se věnuje více jak 25 let. V roce 2016 obdržel od Unie českých pěveckých sborů a Nadace Český hudební fond „Cenu Ferdinanda Vacha“. Svým citlivým přístupem a jasnou hudební představou dokáže svůj sbor přivést k mimořádným uměleckým a poutavým výkonům, což je pravidelně ceněno nejen v rámci mezinárodních festivalů, ale i pravidelnou spoluprací s profesionálními orchestry, dirigenty, sólisty či hudební kritikou.

Činnost Českého akademického sboru | Brno se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.