Antonín Dvořák: Svatební košile

Festival Košická hudobná jar uzatvorí veľkolepá kantáta Svatební košile od Antonína Dvořáka, ktorú uvedie orchester Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou hlavného hosťujúceho dirigenta Zbyňka Müllera spolu s trojicou fantastických sólistov – sopranistkou Janou Sibera, tenoristom Jurajom Hollým, basbarytonistom Borisom Prýglom a Českým akademickým zborom.

Vokálno-symfonický koncert sa uskutoční vo štvrtok 26. mája o 19:00 v Dome umenia.

Štátna filharmónia Košice 
Zbyněk MÜLLER, dirigent

Jana SIBERA, soprán
Juraj HOLLÝ, tenor
Boris PRÝGL, basbarytón

Český akademický zbor
Michal VAJDA, zbormajster