PĚVECKÝ SBOR MASARYKOVY UNIVERZITY LAUREÁTEM FESTIVALU IFAS

Ve dnech 21. 9. – 26. 9. 2010 se v Pardubicích konal Mezinárodní festival akademických sborů „IFAS“. Letos to byl již 21. ročník soutěžní přehlídky, která se od roku 1968 pořádá každé dva roky a za dobu své existence si mezi festivaly pořádanými v ČR získala poměrně prestižní postavení, a to nejen z pohledu domácích sborů, ale rovněž z hlediska zahraničních pěveckých těles.

Tohoto soutěžního klání se zúčastnil i PĚVECKÝ SBOR MASARYKOVY UNIVERZITY, jenž si pro svá vystoupení vybral kategorii s povinnou skladbou (Z. Lukáš: Alleluia) a kategorii předepisující soutěžícímu sboru výběr skladeb jednoho stylu, přičemž v tomto případě byly dirigentem MgA. MICHALEM VAJDOU vybrány kompozice 20. století.

V obou kategoriích sboru konkurovala špičková tělesa ze Srbska, Ruska, Ukrajiny, Estonska, Finska i ČR – podle slov předsedy mezinárodní poroty prof. Jiřího Koláře bylo hodnocení sborů velice složitým úkolem, neboť všechny sbory byly velice dobře připravené, s takřka nejvyšší možnou obtížností ve zvoleném soutěžním repertoáru. Je tedy velmi cenným úspěchem, že se Pěvecký sbor Masarykovy univerzity v obou soutěžních kategoriích umístil ve zlatém pásmu. Vysoký počet udělených bodů jej navíc automaticky nominoval do soutěže GRAND PRIX, ve které se znovu utkala jen ta nejlepší sborová tělesa festivalu.

Ve vyhrocené situaci sbor nepodlehl předpovědím o vítězství suverénního akademického sboru ze Srbska a v rozhodujícím vystoupení předvedl vynikající interpretaci německého dvojsboru H. Schütze, působivé kompozice O magnum mysterium J. Busta, skladby Deo gratias B. Brittena s klavírním doprovodem a závěrečné skladby Oj,oj,oj Z. Lukáše na motivy valašských lidových písní.

Tímto repertoárem si brněnský sbor získal nejen publikum, ale hlavně pětičlennou porotu – Pěvecký sbor MU se stal vítězem grand prix a tím pádem laureátem festivalu IFAS 2010. Tento soutěžní úspěch sice není jediným na kontě sboru, jeho získání však bylo zcela jistě nejtěžší, neboť v Pardubicích se sešla skutečná evropská špička v oblasti akademických sborů. Vítězství v grand prix IFAS 2010 je proto důkazem o vysoké úrovni tohoto tělesa, které svými úspěchy důstojně reprezentuje svou alma mater – MASARYKOVU UNIVERZITU.

ifas