Cena Ferdinanda Vacha

V rámci koncertu konaného dne 16. 11. 2016 na HAMU v Praze došlo vedle připomínání Václava Havla a 17. listopadu také na předání významného sbormistrovského ocenění, Ceny Ferdinanda Vacha. Tuto cenu za vynikající výsledky v oboru sbormistrovské práce, která nese jméno zakladatele novodobého českého sborového umění, udílí již od roku 1992 Unie českých pěveckých sborů a Nadace Český hudební fond. V letošním roce obdržel toto ocenění z rukou čestného prezidenta Festa academica, profesora Pavla Klenera, a předsedy Unie českých pěveckých sborů Romana Michálka právě sbormistr Pěveckého sboru Masarykovy univerzity, Michal Vajda.