Koncert pro Brno

Srdečně vás zveme na mimořádný koncert v Brně, který pořádají Český akademický sbor společně s orchestrem Czech Virtuosi. Můžete se těšit na mimořádné svěží dílo v podání sboru, orchestru i skvělých sólistů.

PROGRAM
Michael Haydn: Missa Sanctorum Cyrilli et Methodii

INTERPRETI
Lucie Kaňková / soprán
Michaela Zajmi / soprán
Jaroslav Březina / tenor
Ivo Hrachovec / bas

Český akademický sbor
Czech Virtuosi

Michal Vajda / dirigent a sbormistr

Vstupenky na místě u večerní pokladny!

!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POSLUCHAČE KONCERTU 24. 11. 2021 V BRNĚ !!!
 
Podle aktuálního Mimořádného opatření VLÁDY ČR se mohou návštěvníci kulturní akce, s účinností od 22. listopadu 2021, zúčastnit pouze při splnění a prokázání jedné z následujících podmínek:
 
– potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání koncertu,

– potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní.

Použití testů k prokázání bezinfekčnosti už bude možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování.
 
Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
Děkujeme Vám, že budeme všichni uvedená nařízení respektovat.
 
Váš Český akademický sbor a Czech Virtuosi.