Sborový koncert pro Brno

Zveme všechny příznivce a přátele sborové hudby na mimořádný Sborový koncert pro Brno,
který se uskuteční v úterý 28. 11. 2017 v 19.00 v Sále Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno.

Na programu zazní duchovní, světská, operní i lidová sborová tvorba převážně českých autorů
(B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, P. Eben, J. Novák, J. Slimáček, Z. Lukáš aj.)

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

klavír – Ivo Bartoš
dirigent – Michal Vajda