Večer sakrálnej hudby

Všechny vás srdečně zveme na koncert Večer sakrálnej hudby, který se uskuteční ve středu 15. 11. 2023 v 19.00 hodin v Košicích v Dome umenia. 
Na programu mimo jiné zazní Mše D dur „Lužanská“ od Antonína Dvořáka. 

Účinkují:

Štátna filharmonia Košice
Český akademický sbor

Adriana Banásová – soprán  
Alena Kropáčková – mezzosoprán
Martin Šrejma – tenor
Tomáš Šelc – baryton

Sbormistr – Michal Vajda
Dirigent – Zbyněk Müller